Vanaf dit jaar organiseren we de studiebegeleiding na school op een andere manier. Waar de ‘klassieke studiebegeleiding’ vooral curatief was wanneer het studeren niet zo vlot liep, is het opzet van de nieuwe studiebegeleiding met het studiekot en de studietips om vooral preventief te werken.  We geven hier graag wat uitleg bij.

STUDIEKOT

Wat?

Leerlingen kunnen na de schooluren op school terecht om samen met anderen te studeren. Ze kunnen samen huiswerk maken, samen studeren, samenvattingen maken, groepswerken maken, een presentatie oefenen, etc..
Er zijn steeds een aantal leerkrachten-studiebegeleiders aanwezig die leerlingen met vragen kunnen begeleiden.

In de hulp die wij bieden focussen we op leren leren. In het studiekot wordt géén vakspecifieke bijles gegeven.

Wanneer er nood aan is, kunnen leerlingen ook in een informaticalokaal terecht.

Wanneer?

Iedere maandag, dinsdag en donderdag van 15.50u tot 17u

De leerlingen zijn niet verplicht om tot het einde te blijven. Het aanbod is er tot 17u. Wanneer een leerling sneller klaar is of naar zijn of haar naschoolse activiteit moet, is het geen enkel probleem om vroeger te vertrekken.

Waar?

Blok 3 (312, 313, 314, Inf 4 en 5)

STUDIETIPS

Wat?

Iedere dinsdag geven we studeerworkshops waarin we theorie-tips-tricks rond verschillende thema’s delen met de leerlingen. De kalender staat op de affiche in de klas, de website en op smartschool. Er zullen in de loop van het 2e en 3e trimester nog een aantal workshops georganiseerd worden.

Wanneer?

Elke dinsdag van 15.50u tot 16.40u

 

MONITORATEN

Wat?

Hier kunnen leerlingen terecht met concrete vragen over wiskunde, chemie en fysica. In tegenstelling tot het studiekot, is er hier wel vakspecifieke begeleiding. Dit is geen bijles. We gaan enkel op specifieke vakgebonden vragen of problemen van leerlingen.

Wanneer?

Elke dinsdag van 15.50u tot 16.40u

Waar?

CHE1 (chemie) en FYS 1 (fysica en wiskunde)

 

STUDIE-EHBO

Wat?

Wanneer preventie alleen niet volstaat, is er ook nog “studie-EHBO”. Vanaf het tweede trimester worden sessies in kleine groepjes aangeboden, waar we proberen op maat en op vraag te werken rond een studieprobleem.

Wanneer?

Elke dinsdag van 15.50u tot 16.40u

Waar?

Blok 3 (312, 313, 314)