Via het Draaideurproject kunnen hoogbegaafde leerlingen, of leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, wekelijks gedurende twee uren de les verlaten en naar het openleercentrum gaan.
De bedoeling is om de schoolmotivatie te verhogen door gastseminaries aan te bieden gevolgd door individueel en gezamenlijk projectwerk.
Minstens even belangrijk is dat we deze leerlingen hulp bieden bij het leren leren en het plannen van hun schoolwerk.