Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen

Als overkoepelende organisate richt de VCOV zich naar alle ouders van kinderen in de katholieke scholen door:

  • ondersteuning en vorming van ouders en ouderverenigingen bij de vele opvoedingsvragen,
  • optimalisering van de dialoog tussen ouders en ouderverenigingen en de school van hun kind,
  • behartiging van de belangen van de ouders bij het onderwijsbeleid in Vlaanderen.

De V.C.O.V. biedt zijn leden onder andere:

  • een stem bij de overheid en bij de beleidsmakers in het onderwijs,
  • studiemethode-trainingen,
  • studieadvies en -oriëntering,
  • vakantie-initiatieven: educatieve taal- en sportvakanties.

Voor meer informatie over het V.C.O.V. en lidmaatschap, kan je terecht op hun website (www.vcov.be).