Oudercontactavonden

De data van de oudercontactavonden (waarbij ouders de kans krijgen persoonlijk kennis te maken met de titularis, verschillende vakleerkrachten, de graad-coördinator en/of de CLB-verantwoordelijke) staan aangekondigd in de Schoolwijzer, die elke leerling in het begin van het jaar kreeg.

Het oudercomité stelt een nauwkeurig afsprakenrooster op dat maximaal rekening houdt met de wensen van ouders én leerkrachten.