Activiteiten

Daar waar nodig en gewenst bieden we graag praktische hulp aan de school:

  • door bij oudercontactavonden, waar je elke leerkracht individueel kan spreken, de praktische organisatie te verzorgen,
  • door bij de open-deur-dag een handje toe te steken, zodat de leerkrachten meer tijd vrij krijgen om informatie aan te bieden aan de ouders,
  • bij de installatie van ICT-materiaal, de uitbreiding van het computernetwerk en het verfraaien van de klassen,
  • door grote aankopen die de school doet financieel te steunen, vb. kastjes voor de eerstejaars, atlassen…
  • door specifieke projecten te sponsoren zoals de aankoop van circusmateriaal voor tijdens de middagpauze, greenteam, veggiebeurs…

Elk jaar slaan de ouderraden van het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege de handen in elkaar voor een “denkcafé”.