Aansluiten bij de oudervereniging

Om de werking van de oudervereniging goed te kunnen realiseren is uw betrokkenheid een absolute noodzaak. Daarom nodigen wij voor elke vergadering telkens alle ouders uit. Iedereen is welkom, ook als je enkel wil luisteren, en niet onmiddellijk in een werkgroep actief wil zijn.

Naast de persoonlijke inzet van de leden is hun financiele bijdrage ook van groot belang voor onze vereniging. Onze werkingsmiddelen bestaan uitsluitend uit de lidgelden van de leden. Wij organiseren immers geen activiteiten om geld te ronselen. Het betalen van het lidgeld is de enige mogelijkheid die u heeft om onze werking financieel te steunen.

Het lidmaatschap bedraagt € 5, maar een extra steuntje voor de ouderwerking is altijd welkom.

Een uitnodiging om lid te worden, wordt met de leerlingen in het begin van het schooljaar meegegeven. Je kan op elk moment aansluiten door een mailtje te sturen naar oudercomite@spc.ksleuven.be met vermelding van je naam en de namen en klassen van de kinderen.

Betaling kan gebeuren op de rekening van de oudervereniging BE38 4310 6565 0172