De leerlijn programmeren op school ontwikkelden we vanuit de overtuiging dat een basisvaardigheid programmeren voor alle leerlingen belangrijke bagage is. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de logische redeneringen waarop de meeste programmeertalen gebouwd zijn.

We bouwen deze kennis en vaardigheden op voor alle leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar (met uitzondering van de leerlingen in de richting Grieks-Latijn in de tweede graad). De leerlingen die de richting wetenschappen volgen in de 2de graad krijgen wekelijks een extra uur Python in hun pakket.

Voor de derde graad bieden we het vak  programmeren aan in de richting wiskunde (6u)-wetenschappen. We leren hen modellen maken in de programmeertaal Python.

Hieronder geven we u graag een meer gedetailleerd overzicht van de inhoud van deze leerlijn.

Via deze link krijgt u een overzicht van de lessentabellen van alle richtingen.

EERSTE GRAAD

Eerste jaar

Tijdens lessen techniek werken leerlingen per 2 oefeningen uit rond elektrische schakelingen, met logische schakelingen aan de hand van sensoren. Ze krijgen ook een basis mee van het programmeren met de Lego Mindstorms robot.

Tweede jaar

In het tweede jaar werken de leerlingen verder op de basiskennis die ze verworven hebben in het eerste jaar.

TWEEDE GRAAD

Richting wetenschappen

In het derde jaar leren de leerlingen programmeren in de taal Python1.
Ze maken kennis met de basisstructuur van een programma. Ze werken met variabelen, functies, lijsten en lussen.

Richting economie, Latijn, humane wetenschappen

In het derde jaar leren de leerlingen  leren de basis van Python1.
Ze maken kennis met variabelen en functies.

In het vierde jaar werken de leerlingen verder met Python1 en maken ze kennis met een grafische omgeving. Ze werken aan een groter en meer complex programma.
We lossen problemen uit de wiskunde op via algoritmes (in Python1) en beoordelen de (tijds)efficiëntie van een algoritme. 

In het vierde jaar leren de leerlingen de basis van lijsten en lussen in Python1

DERDE GRAAD (WWet 6u)

Vijfde jaar voor leerlingen met voorkennis

(uit de richting wetenschappen in de tweede graad). Tijdens het eerste trimester maken de leerlingen via een Raspberry Pi 2 de link tussen hardware en code. We schrijven een programma dat een sensor inleest en een display aanstuurt.

Vijfde jaar voor leerlingen zonder voorkennis

(uit een niet-wetenschappen-richting). Tijdens het eerste trimester herhalen we de leerstof rond variabelen, functies, lijsten en lussen en de leerlingen kunnen dit intensief inoefenen.

Tijdens het tweede trimester breiden we de leerstof rond functies verder uit en bestuderen dictionaries. We werken (gedifferentieerd) in Pygame 1 de basisprincipes van een spel uit aan de hand van een praktisch voorbeeld uit de fysica. (gameloop, beweging)

Vanaf het tweede trimester sluiten de leerlingen aan bij de andere groep.

 

Zesde jaar

Het laatste jaar zien we de basis van object-georiënteerd programmeren en werken de leerlingen aan een gedifferentieerd project in Pygame 1 rond dat object-georiënteerde programmeren.

Meer informatie

1 Meer informatie? Zie https://www.python.org/
2 Meer informatie? Zie https://www.raspberrypi.org/