VCLB Leuven

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

 

Wat en hoe?

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Meer informatie vind je op deze pagina en in deze brochure.

Wie?

In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-anker voor onze school is Anke Troch.

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Caroline Debuysscher (1ste graad) en Veerle Van Gerven (2de en 3de graad) zijn de CLB-artsen voor onze school en Lut Verhaegen is de paramedisch werker.

De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier.

Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon.